Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op de website(s) van Konpoli in Nederland en België en alle daarop te vinden inhoud, informatie en werken. Konpoli.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website(s) op elk moment en op elke wijze te mogen wijzigen.

Konpoli.nl biedt een website met bestelmogelijkheid, begeleiding bij bestellingen en informatie over Konpoli Iosifidis OE – www.konpoli.eu (hierna: Konpoli Griekenland) in het Nederlands. Konpoli.nl is in die zin tussenpersoon tussen koper en vervaardiger Konpoli Griekenland. Koper sluit geen overeenkomst met tussenpersoon Konpoli.nl. Koper sluit door het plaatsen van de bestelling wel een koopovereenkomst met Konpoli Griekenland en is verbonden aan diens overeenkomst en algemene voorwaarden. Communicatie en vorderingen met betrekking tot facturen, conformiteit en garantie etcetera dient derhalve plaats te vinden met Konpoli Griekenland en niet Konpoli.nl.

 

Auteursrechten

Van alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud en werken op deze website(s) zijn Konpoli.nl en haar licentiegevers de rechthebbende. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze werken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

 

Privacy

Konpoli.nl respecteert de privacy van kopers en bezoekers van deze website. Persoonsgegevens zullen daarom nimmer zonder toestemming worden vrijgegeven, ter beschikking gesteld of verkocht aan derden, behoudens Konpoli Griekenland.

Adres, e‑mailadres, telefoonnummer en andere (persoons)gegevens van kopers worden enkel gebruikt ten behoeve van een correcte afhandeling van de bestelling en zullen derhalve bekend zijn bij Konpoli.nl en Konpoli Griekenland.

 

Aansprakelijkheid

Konpoli.nl is niet aansprakelijk voor schrijffouten, de juistheid van genoemde prijzen en kenmerken van de via Konpoli.nl aangeboden producten en diensten of andere inhoud en informatie op de website Konpoli.nl.

Konpoli.nl is niet aansprakelijk voor het niet-werken van de bestelmodule of anderszins voor geplaatste bestellingen, de prijs, overeenkomst en voorwaarden bij deze bestellingen.

Konpoli.nl is tevens niet aansprakelijk voor de service, kwaliteit, conformiteit of garantie van de bij Konpoli Griekenland gekochte producten of diensten, al dan niet via Konpoli.nl bestelt.

 

Beleid onrechtmatige inhoud

Mocht u op onze website onrechtmatige inhoud aantreffen, doen wij er alles aan deze zo snel mogelijk te verwijderen. Wilt u melding doen van deze onrechtmatige inhoud, hebben wij van u de volgende informatie nodig:

  • Uw (contact)gegevens
  • De URL waar de onrechtmatige inhoud op te vinden is, met een omschrijving van de inhoud daarbij.
  • Omschrijving waarom volgens u de inhoud onrechtmatig of onwenselijk is.
  • Motivering waarom u hiervoor Konpoli.nl aanschrijft, indien zij niet de directe inhoudsaanbieder is.

Na deze melding zal Konpoli.nl onderzoek doen naar de door u gemelde inhoud. Wanneer deze onmiskenbaar onrechtmatig en/of strafbaar is zal Konpoli alles in het werk stellen de inhoud binnen 72 uur na deze constatering van haar servers te verwijderen.

Retour- en annuleerregels

Gezien de aard van onze producten (op maat gemaakt en gepersonaliseerd) kunnen deze niet geretourneerd worden. Annuleren van de order kan enkel binnen 24 uur, daarna worden de op dat moment gemaakt kosten in rekening gebracht.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

U kunt met Konpoli.nl contact opnemen door een e‑mail te sturen naar info[at]konpoli.nl